Hội Vui

Thiền Ca Làng Mai

Nhạc và lời: Thầy Chân Pháp Thiên

Ngày nào cũng hội vui

Kết hoa đèn ngày xuân

Ngày cũng hội vui

Chân bước trong vườn xanh

 

Giặt áo cũng hội vui

Thiền hành vui như hội

Mỗi giây mội mới tinh

Mỗi giây mỗi đăng trình

 

Thắp lên ngọn đèn mới

Ngọn đèn sáng trong tim

Hiến dâng nụ cười mới

Nụ cười sẵn trên môi

 

Ngày xưa em bé thơ ngây

Giờ đây đã lớn khôn

Hồn nhiên vẫn trong em

Hồn nhiên mỗi phút giây.

Hội vui – Trình bày: Sư Cô Diễm Nghiêm & nhóm trẻ 

 

Chia sẻ: